Oferta.

BIURO RACHUNKOWE TMK specjalizuje się w obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadrowo - płacowych.

 1. Prowadzenie ksiąg handlowych
  * wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe, deklaracje podatkowe, rozliczenia roczne, sprawozdania, rozliczenie właścicieli, sporządzanie raportów
 2. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
  * ewidencja kosztów i przychodów, śr. trwałych, wyposaż., podatku VAT, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli, rozliczenia z US i ZUS.
 3. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
  * ewidencje podatku VAT, obsługa pracowników, rozliczenia z US i ZUS
 4. Obsługa pracowników, rozliczenia z US i ZUS. Obsługa kadrowo płacowa
  * listy płac, imienne raporty osób ubezpiecz., deklaracje ZUS, deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4), sprawozdania dot. zatrudnienia
 5. a także:
  wnioski o zwrot VAT, pomoc w założeniu działalności gospodarczej, wyprowadzanie zaległości itp.

Dokumenty klientów odbieramy również osobiście.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!