Cennik.

BIURO RACHUNKOWE TMK nie stosuje sztywnego cennika. Wszystkie czynności wykonywane są w ramach ceny uzgodnionej indywidualnie z klientem.

Czynnikami wpływającymi na wysokość opłaty miesięcznej są:

- Ilość dokumentów
- Rodzaj prowadzonej działalności
- Ilość zatrudnionych pracowników
- Ilość właścicieli (udziałowców) firmy

przykładowe minimalne miesięczne ceny usług (netto):

- księga handlowa - od 700 -zł
- podatkowa księga przychodów i rozchodów - od 250 -zł
- ryczałt ewidencjonowany - od 150 -zł

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!